Produkcja kontenerów

W 1997 roku Firma rozpoczęła produkcję zintegrowanych transportowych zbiorników kontenerowych wyposażonych w specjalny system opomiarowania i kontroli. Kontenery zostały zaprojektowane i zbudowane dla służb ratownictwa morskiego oraz do transportu substancji niebezpiecznych. W 2004 roku Przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję zaawansowanych kontenerów do transportu i przechowywania wody zgodnie ze standardami armii NATO. Firma Ancora Corporation zajmuje się projektowaniem, produkcją i testowaniem wysoko zaawansowanych technologicznie zbiorników kontenerowych o wojskowym, ale także i cywilnym zastosowaniu. Kontenery są w pełni uniwersalne i dostosowane do skrajnie trudnych warunków klimatycznych i spełniają oczekiwania nowoczesnych armii.

 

Kontenery wojskowe są zazwyczaj wyposażone w elementy konstrukcji pozwalającej na przeładunek w systemie „hook lift”. Kontenery zasilane są agregatami prądotwórczymi, wyposażonymi w silniki wielopaliwowe, które mogą pracować przy użyciu zarówno lekkich, jak i ciężkich paliw w skrajnych warunkach klimatycznych. Elektronicznie monitorowane są wszelkie czynności związane z bezobsługową pracą urządzenia. Kontener jest niewykrywalny w podczerwieni. Kontenery są zaprojektowane w ten sposób, ze można je eksploatować w zróżnicowanym terenie. Zbiorniki kontenerowe do transportu, przechowywania i dystrybucji wody pitnej posiadają atest higieniczny. Wysoko wyspecjalizowane zbiorniki kontenerowe są zaprojektowane jako zbiorniki do transportu substancji niebezpiecznych lub wody. Jako przykład może posłużyć zbiornik do transportu mieszaniny kwasu siarkowego i azotowego używanej do nitryfikacji. Innym przykładem może być kontener do transportu wody dla służb przeciwpożarowych ratownictwa morskiego. Jeszcze innym przykładem są zbiorniki kriogeniczne.

 

Kontenery są wyposażone w moduł elektroniczny przeznaczony do monitorowania poziomu napełnienia, wagi, pompowania oraz temperatury. Wszystkie kontenery spełniają wymagania IMDG, ADR, CSC, UIC, UDT oraz ADN. Można je bezpiecznie użytkować przez projektowy cykl życia określony na 20-30 lat. Mają one zazwyczaj objętość od 10.000 l do 30.000 l.

 

Klientami firmy są UNITEAM z Norwegii, Armie Brytyjska i Holenderska, Polskie Morskie Służby Ratownicze i polski przemysł chemiczny. Na 15-tym Międzynarodowym Salonie Przemysły Obronnego Kielce 2007 ANCORA zdobyła nagrodę DEFENDER za zbiornik do transportu i dystrybucji wody pitnej WDR 9000. ANCORA wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2001. Firma ANCORA posiada również Natowski Kod Podmiotów Gospodarki Narodowej NCAGE: 0837H