Zbiornik kontenerowy do transportu i dystrybucji wody pitnej FBWC 12000

Zastosowanie:

Przeznaczenie:

Zbiornik kontenerowy o pojemności 12 000 litrów służy do transportu, przechowywania i dystrybucji wody pitnej.

Wyposażenie podstawowe:

Urządzenie wyposażone jest również w system pomiarowokontrolny obrazujący aktualne parametry stanu systemu, sterujący pracą agregatu prądotwórczego i pompy oraz system zabezpieczeń przed zamarzaniem układu i jego uszkodzeniem.

Zbiornik oraz wszystkie instalacje rurowe posiadają elektryczny system grzewczy oraz izolację zapobiegające zamarzaniu wody oraz systemu w temperaturze do -32°C.

Materiały

Wszystkie elementy zbiornika wykonane zostały z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną (Duplex LDX 2101).

Zbiornik umieszczony jest w ramie kontenera 20′ typu 1 CX. Rama kontenera wyposażona w system hook lift wykonana została ze stali o podwyższonej wytrzymałości (S355J2G3).