Kontener cysterna do transportu substancji niebezpiecznych

Zastosowanie:

Materiały:

Wszystkie elementy zbiornika wykonane są ze stali odpornychna korozję (stale austenityczne lub stale Duplex).

Zbiornik umieszczony jest w ramie kontenera ISO typu 1 CC lub 1 CX. Rama kontenera wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości (S355J2G3).

Przeznaczenie:

Kontener-cysterna służy do transportu i przechowywania substancji niebezpiecznych, w tym gazów skroplonych zgodnie z Umową Europejską o Przewozie Materiałów Niebezpiecznych ADR 2007 oraz Kodeksem Morskim Transportu Substancji Niebezpiecznych IMDG.

Wyposażenie podstawowe: