Kontener cysterna do transportu i magazynowania paliwa lotniczego

Zastosowanie:

Przeznaczenie:

Kontener-cysterna służy do transportu i przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską o Przewozie Materiałów Niebezpiecznych ADR 2011-2013, Kodeksem Morskim Transportu Substancji Niebezpiecznych IMDG oraz z normą dla dwupłaszczowych naziemnych zbiorników do magazynowania paliw.

Wyposażenie podstawowe:

Materiały

Wszystkie elementy zbiornika wykonane są ze stali odpornych na korozję. Zbiornik umieszczony jest w ramie kontenera ISO typu 1 C. Rama kontenera wykonana jest ze stali o podwyższonej wytrzymałości.