Elektropolerowanie

Proces elektro polerowania jest jedną z powszechną metod obróbki stali nierdzewnych.
Zasadniczym celem elektro polerowania jest wygładzenie powierzchni wyrobu, lecz
najczęściej proces ten jest prowadzony w ten sposób, że obrobiona powierzchnia ulega
równocześnie głębokiej anodowej pasywacji, dzięki czemu zostaje w znacznym stopniu
zabezpieczona przed korozją.

Elektro polerowanie nie oddziałuje mechanicznie, cieplnie oraz nie pozostawia chemicznego wpływu na powierzchnię można tą metodą obrabiać drobne i delikatne elementy.

W praktyce przemysłowej najczęściej elektro polerowanymi elementami ze stali chromowo – niklowej są różnego rodzaju zbiorniki, elementy instalacji technologicznych dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego i chemicznego oraz elementy infrastruktury medycznej. Procesowi elektro polerowania poddawane są także elementy o specjalnym przeznaczeniu np. części składnikowe i detale dla przemysłu lotniczego, czy też korpusy pomp próżniowych.

Efekt końcowy procesu elektro polerowania uzależniony jest od wielu czynników, w tym rodzaju kształtu elektro polerowanego materiału, gęstości prądu, czasu i temperatury procesu, pojemności i kształtu elektrolizera, wielkości katod, odległości między anodą i katodami. Skład kąpieli i parametry procesu muszą być każdorazowo optymalizowane dla wybranego rodzaju i gatunku materiału.