Kontakt

Dane rejestrowe

Ancora Corporation LTD. Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/6
02-672 Warszawa

KRS: 0000859397
NIP: 5213907235
REGON: 38703695000000
BDO: 000532869

Kapitał zakładowy: 50 000 zł wpłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dział sprzedaży

Biuro

Hala produkcyjna

Oddział w Gdańsku (Biuro)

Franciszka Mamuszki 15a
80-178 Gdańsk

Hala produkcyjna

Twarda 6b
80-871 Gdańsk

Masz pytania? Napisz do nas!

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
    Zobacz naszą Politykę prywatności.