TRAWIENIE I PASYWACJA
PICKLING AND PASSIVATION

Strona w trakcie przebudowy, przepraszamy za utrudnienia.
Website is under reconstruction, we apologize for the inconvenience.

Napisz do nas / Write to us: biuro@ancoracorp.com

Dział Handlowy

Patryk Kramp
Ewelina Stępniewska

Oddział w Gdańsku

Wały Piastowskie 1/905
08-958 Gdańsk

Karolina Sanek
Gracjana Sekuła

Hala produkcyjna

Jarosław Dagga
Twarda 6b 80-871 Gdańsk
Siedziba firmy
Ancora Corporation LTD. Sp. z o.o.

Domaniewska 47/6
02-672 Warszawa

Nota prawna

ANCORA CORPORATION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Domaniewska 47/6, 02-672 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000859397, NIP 5213907235, REGON 38703695000000, BDO 000532869 , Kapitał zakładowy 50 000 zł wpłacony w całości.